OBCHODNÍ PODMÍNKY

1)  Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Podáním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil s tímto nákupním řádem a reklamačním řádem.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah vzniká po následném "ručním" zpracování objednávky ze strany prodávajícího, který o tomto informuje kupujícího na jeho elektronickou adresu, neboť ne každá objednávka je realizovatelná např. z důvodu vyprodání daného zboží ze strany subdodavatelů, či jiného nepředpokládaného důvodu znemožňujícímu dodání zboží.

2)  Zboží, které máme skladem zasíláme obvykle týž, nebo následující pracovní den, zboží na objednávku zasíláme dle vzájemné dohody s kupujícím. Pokud nebude možno tyto termíny z důvodů na straně dodavatele dodržet, budeme Vás o této skutečnosti včas informovat, v tomto případě je možno dohodnout se na zrušení objednávky.

3) Máte právo nepoužité zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Zboží nám v tomto případě zašlete jakýmkoliv dopravcem na adresu Hosana Czech s.r.o, Národní 2826, VARNSDORF 407 47. Zboží nám nezasílejte na dobírku, neboť jej před vrácením peněz musíme prohlédnout, zda nedošlo k jeho poškození či opotřebení. Zboží zasílejte v nepoškozeném originálním obalu. Originální krabice (pokud ji konkrétní zboží má) by neměla být poškozena, např. lepenkou, izolepou, štítky pošty apod., proto ji před odesláním zpět zabalte např. do další jiné krabice, plastové folie, novin, obálky  a podobně. V případě, že nám zašlete zpět zboží ve znehodnoceném originálním obalu nebo neoriginálním obalu, mohou Vám být naúčtovány naše NUTNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY na vrácení obalových materiálů do původního stavu.  Peníze za vrácené zboží zasíláme pouze na bankovní účet, na poštovní poukázku peníze nezasíláme! Ve zvláštních případech můžeme též zboží přijmou zpět až do jednoho měsíce od data nákupu, avšak se storno polatkem min. 10% z ceny zboží. V tomto případě též platí, že zboží musí být nepoškozeno, nepoužíváno a pouze v nepoškozeném originálním obalu.

Důležité upozornění-  V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

4) Pokud budete mít zájem, je možno Vám nepoužité, nepoškozené a dalšího prodeje schopné zboží vyměnit např. za jiný typ, barvu nebo jiný druh zboží. Náklady spojené s touto výměnou zboží nese zákazník.

 

Podmínky pro uplatnění reklamace:   

1) Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy. Záruční doba u nového zboží je 24 měsíců, záruční doba o použitého zboží je 12 měsíců. Použité zboží je vždy zřetelně označeno a zkrácená záruční doba 12 měsíců bude uvedena v dokladu o koupi (paragon/faktura).

Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou, skladováním a používáním výrobku, záruka se též nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí/vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd./závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku. Dále pak používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry podmínkám uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

2) Zboží, které zasíláte k reklamaci musí být zbaveno všech nečistot Mokré,zapáchající, plesnivé zboží nepatří do reklamačního řízení. Pokud nám takto znečištěným zbožím znemožníte reklamační řízení, Vaše reklamace může být neuznána. 

Veškeré vady je také nutno hlásit ihned, kdy je možná běžná oprava, ne ve stavu destrukce výrobku.

Reklamaci uplatňujte neodkladně po projevení závady

     Postup při reklamaci:

     - Reklamace nám zasílejte na adresu Hosana zech s.r.o, Národní 2826, VARNSDORF 407 47, pro urychlení vytřídění zásilek můžete ještě na zásilku napsat "REKLAMACE"  - pokud máte možnost informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem

     - zboží můžete zašlat jakýkoliv dopravcem (nikoliv na dobírku)

     - do zásilky uveďte důvod reklamace a nezapomeňte uvést každou jednu vadu kterou na reklamovaném zboží reklamujete!

     - doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura- stačí její kopie), nebo jiný důkaz o nabytí zboží v naší firmě (výpis z účtu ...) bez důkazu o nabytí zboží v naší firmě nelze reklamaci uplatnit!!!

      Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

6) Dodací lhůty se snažíme krátit na minimum Zboží, které máme přímo skladem zasíláme v co nejzažším termínu. Zboží na objednávku (viz dostupnost u každého jednotlivého produktu) zasíláme ihned jak k nám dorazí od dodavatele. Pokud nebude možno tyto termíny dodržet z důvodů na straně dodavatele nebo z nepředpokládatelných důvodů které nedokážeme ovlivnit, budeme Vás o této skutečnosti informovat. V tomto případě je možno dohodnout se na zrušení objednávky.